VÅRE PRISER

Regnskapsbransjen er stadig i endring og det kommer hele tiden nye systemer, funksjoner og muligheter. Dette innebærer også at systemleverandørene stadig endrer sin prisstrategi. Vi har kommet frem til at det ofte er vanskelig å beregne en fastpris og for veldig mange av våre kunder er våre honorarer basert på timepriser.  

For eksisterende kunder hvor vi kjenner selskapet og omfanget av arbeid godt, kan vi gjerne bli enige om en fastpris på oppdraget. For nye kunder har vi en prismodell som er basert på type oppgave og tidsbruk. Mange foretrekker å kun få en faktura som gjelder regnskap og det har vi valgt å løse ved å inkludere system- og transaksjonskostnader i vårt honorar. Dersom dere allerede har et system eller ønsker å betale for systemkostnadene selv har vi litt lavere timepriser som tar hensyn til dette.  Se mer rundt våre prismodeller under.  

Kanskje har du allerede et regnskapssystem som du ønsker å fortsette med eller så finner vi sammen ut hvilket system som er det beste for deg. Vi har kjennskap til flere systemer og har kunder som bruker Visma eAccounting, Fiken, Conta m.fl. Hva som passer best for deg og ditt selskap avhenger av mange ting. Ta kontakt for en nærmere prat rundt dette! 

Våre priser og etableringskostnader følger under.

PRISMODELLER

SYSTEMKOSTNADER FAKTURERES KUNDE

Regnskapstjenester

fra 750 NOK

Lønn

fra 850 NOK

Årsoppgjør

fra 900 NOK

Øvrig bistand

fra 1 250 NOK

Etableringskostnader varierer fra system til system og faktureres fra systemleverandør til kunde.  Alle system- og transaksjonskostnader faktureres direkte til kunde  fra systemleverandør, og regnskapsfører fakturerer også for påløpte systemkostnader knyttet til oppdraget der det er aktuelt. Priser er veiledende og avhenger bl.a. av kompleksitet og antall ansatte. 

SYSTEMKOSTNADER FAKTURERES BYRÅ

Regnskapstjenester

fra 950 NOK 

Lønn

fra 1 050 NOK

Årsoppgjør

fra 1050 NOK

Øvrig bistand

fra 1 250 NOK

Det tilkommer etableringskostnader i forbindelse med etablering av nye oppdrag og systemer. Se tabell under for mer informasjon. Priser er veiledende og avhenger bl.a. av kompleksitet og antall ansatte.

ETABLERINGSKOSTNADER SYSTEM OG OPPSETT 

Klient

Selskap uten ansatte og lite antall bilag i året

fra 0 NOK

Standard

Ubegrenset antall bilag, godkjenning og enkel lønn for 1-2 ansatte. 

2 500 NOK

Komplett

Alt fra standard, budsjett og utvidet rapportering 

3 750 NOK

Lønn standard, pr ansatt

Komplett lønn med bankintegrasjon og altinnrapportering

750 NOK

Lønn komplett, pr ansatt

Alt fra standard, reiseregninger, timeføring og godkjenning

1 200 NOK

Alle priser eks. mva.