KUNDEPORTAL INNLOGGING TJENESTERMER OM VERJI

SIKKER KOMMUNIKASJON 

Etter innføringen av GDPR og den nye personopplysningsloven, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personopplysninger. Du har også opplysningsplikt overfor dine kunder om personopplysningsloven. Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen. Med Verji slipper vi å bruke tid på å tenke på hva som må krypteres, og vi trenger ikke å frykte bot eller omdømmetap. Klikk på logoen under for å logge inn i vår kundeportal.

Hva må du kryptere?

  • Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
  • Fødselsnummer
  • Personopplysninger om mange
  • Personopplysninger som behandlingsansvarlig har kategorisert som beskyttelsesverdig