TJENESTER FRA A TIL Å

Enten du ønsker å sette bort hele økonomifunksjonen, eller føre deler av regnskapet selv, har vi løsninger som passer for deg.  


Våre systemer kan håndtere både små og store kunder, uavhengig hvor i landet du befinner deg. I dag jobber vi i stor grad digitalt med elektroniske løsninger, men vi kan selvfølgelig også jobbe i papirform dersom det er ønskelig. Vi tilbyr regnskapstjenester fra A til Å, og planlegger i samarbeid med kunden hvordan arbeidsfordelingen skal være.

LØSNINGER SOM PASSER FOR DEG


Regnskapstjenester

Bokføring, mva og lønn

Alt innen bokføring og årsregnskap, samt bedriftsetablering, selskapsendringer og rådgivning. Gå til tjenester for mer info om priser og pakker. 

Konsulent

Rapportering og rådgivning

Trenger du eller din bedrift bistand med regnskap i en periode med ekstra trykk?

Controller

Spisskompetanse

Ønsker du å gjøre det meste selv? Vi kan være din sparringspartner og kontrollfunksjon. Gå til tjenester for mer info om priser og pakker.

Årsoppgjør

Årsregnskap og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap med noter, skattemelding, aksjonærregisteroppgave m.m. Gå til tjenester for mer info om priser og pakker.