NYHETER 


Fra og med 1.12.2022 slår vi oss sammen med Floken AS!

Ønsker du mer informasjon eller å bestille tjenester benytt kontaktskjema på  Floken.no


Målet med sammenslåingen og bakgrunnen for at vi gjør dette er å sikre at vi kan fortsette å levere gode tjenester på lik linje som i dag, og videre sørge for at vi har tid til å etablere nye rutiner iht nye krav, ha nok ressurser og også gjennomføre all lovpålagt rapportering og øvrige krav som stilles et regnskapsbyrå. Det er sårbart å bare være 1-2 personer, og gjennom denne avtalen sikrer vi at våre tjenester fremover blir ivaretatt på best mulig måte. Videre vil vi på sikt samlokalisere oss i Lilleaker/Lysaker-området, men dette er ikke endelig avklart.